PERSONVERNREGLER

Erklæring om datavern i henhold til personvernforordningen

Ansvarshavendes navn og adresse

Ansvarshavende i betydning av personvernforordningen og andre nasjonale lover om datavern i medlemslandene og andre datavernrettslige bestemmelser er:

 

Zoobio GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin

 

Daglig leder: Vitalij Kungel

 

Faks: 030 208 478 250

E-post: [email protected]

 

Handelsregister:

HRB 175197 B, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

MVA-IdNr.: DE305780777

 

Datavernombudets navn og adresse

Ansvarshavendes datavernombud er:

Eksternt datavernombud:

BfbA GmbH

Kathrin Maiwald

Eisenbahnstraße 109

14542 Werder (Havel)

 

E-post: [email protected]

https://www.bfba.eu

 

1. Generelt om databehandling

1.1. Omfanget av behandlingen av personrelaterte data

Vi samler og bruker personrelaterte data fra våre brukere prinsipielt kun i den utstrekning dette er nødvendig for å kunne sette opp en funksjonsdyktig nettside og for våre innhold og tjenester. Innsamling og bruk av våre brukeres personrelaterte data skjer regulært kun etter brukerens samtykke. Et unntak gjelder i tilfeller der et forutgående samtykke av faktiske grunner ikke er mulig, og behandlingen av data er tillatt etter loven.

Personrelaterte data blir kun samlet inn når du gir dem frivillig i forbindelse med din bestilling. Uten ditt samtykke bruker vi de data du har gitt oss utelukkende for å oppfylle og avvikle din bestilling. Når avtalen er fullstendig avviklet og kjøpesummen fullstendig betalt, blir dine data sperret for videre bruk, og slettet etter skatte- og handelsrettslige oppbevaringsfrister, hvis du ikke uttrykkelig har samtykket i videre bruk av dine data.

1.2. Formidling av personrelaterte data

Vi formidler dine data til det spedisjonsforetaket som skal foreta leveringen, i den utstrekning dette er nødvendig for levering av varene. For avvikling av betalinger gir vi dine betalingsdata videre til det kredittinstituttet som skal foreta betalingen, hhv. til den betalingstjenesten som er valgt ved bestillingen.

1.3. Bruk av personrelaterte data ved valg av Klarna som betalingsmåte

Når du har bestemt deg for Klarnas betalingstjenester, som f.eks. Klarna faktura og Klarna delbetaling som betalingsmulighet, har du gitt ditt samtykke til at vi har samlet inn og formidlet til Klarna de personrelaterte data som er nødvendige for avvikling av kjøpet og en kontroll av identitet og kredittverdighet, nemlig for- og etternavn, adresse, fødselsdato, kjønn, E-post, IP adresse, telefonnummer, dessuten de data som er nødvendige for avvikling av kjøpet og som står i sammenheng med bestillingen, som antall artikler, varenummer, fakturabeløp og skatt i prosent. Disse data formidles slik at Klarna kan utstede en faktura og gjennomføre en kontroll av identitet og kredittverdighet for å avvikle ditt kjøp med den oppgjørsmåten som du har valgt. Klarna har da i henhold til tysk føderal datavernlov en berettiget interesse av formidling av kjøperens personrelaterte data og trenger disse for å innhente opplysninger hos kredittopplysningsbyråer for kontroll av identitet og kredittverdighet. I Tyskland kan dette være følgende kredittopplysningsbyråer:

​1. Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg

​2. Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11 41460 Neuss

​3. Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74 80939 München

4. Arvato Infoscore Consumer Data GmbH and Infoscore Consumer Data GmbH,Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

5. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden

I forbindelse med avgjørelsen om grunnleggelse, gjennomføring og opphør av avtaleforholdet, samler og bruker Klarna, bortsett fra en kontroll av adressen, også opplysninger om kjøperens tidligere betalingsadferd og sannsynlighetsverdier for denne adferden i fremtiden. Klarnas beregning av disse scoreverdiene gjennomføres på grunnlag av en vitenskapelig anerkjent matematisk statistisk fremgangsmåte. For dette vil Klarna blant annet også bruke dine adressedata. Skulle det etter denne beregningen vise seg at din kredittverdighet ikke foreligger, vil Klarna omgående informere deg om dette.

Betaling med straksoverføring (Klarna)
Vi tilbyr også betaling med straksoverføring. For dette trenger du bare kontonummer, BIC hhv. banknummer, og PIN og TAN for din nettbankkonto. I løpet av bestillingsprosessen blir du automatisk ført videre til et sikkert betalingsskjema fra Sofort GmbH. Umiddelbart etterpå får du en bekreftelse av transaksjonen. Deretter får vi overføringen godskrevet direkte. Straksoverføringer som betalingsmåte kan brukes av alle som har en frigitt nettbankkonto med PIN-/TAN-prosess. Vær oppmerksom på at noen få banker ennå ikke understøtter betaling med straksoverføring.

Tilbakekallelse av bruken av personrelaterte data overfor Klarna
1. Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke til bruk av personrelaterte data overfor Klarna. Imidlertid er Klarna eventuelt fremdeles berettiget til å behandle, bruke og formidle de personrelaterte dataene, hvis dette er nødvendig, rettslig foreskrevet eller krevet av en domstol eller en myndighet for avtalemessig betalingsavvikling.

2. Selvfølgelig kan du til enhver tid få opplysninger om de personrelaterte data som Klarna har lagret. Denne retten er garantert av tysk føderal datavernlov. Hvis du som kjøper skulle ønske dette, eller hvis du vil melde fra til Klarna om endring av de lagrede data, kan du henvende deg til [email protected]

1.4. Betalingsavvikling over PayPal

Ved betaling over PayPal, kredittkort over PayPal, autogiro over PayPal eller – hvis tilbudt – «Kjøp mot faktura» over PayPal, formidler vi i forbindelse med betalingen dine betalingsdata videre til PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter «PayPal»). For betalingsmetodene kredittkort over PayPal, autogiro over PayPal eller – hvis tilbudt – «Kjøp mot faktura» over PayPal, forbeholder PayPal seg å innhente opplysninger om kredittverdighet. Resultatet av innhentingen av opplysninger om kredittverdighet med hensyn til statistisk sannsynlighet for manglende betaling, bruker PayPal til å treffe en avgjørelse om den respektive betalingsmetoden. Opplysningene om kredittverdighet kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). I den utstrekning scoreverdier går inn i resultatet av opplysningene om kredittverdighet, har disse sitt grunnlag i en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk metode. Beregningen av scoreverdiene inneholder blant annet adressedata. Videre datavernrettslige opplysninger, blant annet om de opplysningsbyråene som er brukt, finnes i Erklæring om datavern fra PayPal.

1.5. Lovhjemmel for behandling av personrelaterte data

I den utstrekning vi innhenter et samtykke fra den involverte personen til behandling av personrelaterte data, er EU personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a lovhjemmel. Ved behandling av personrelaterte data som er nødvendige for å oppfylle avtalen der avtalepart er den involverte personen, er personvernforordningens art. 6, 1. ledd bokstav b lovhjemmel. Dette gjelder også for behandlingsprosesser som er nødvendige for å gjennomføre tiltak før avtalen sluttes. I den utstrekning en behandling av personrelaterte data er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vårt foretak er undergitt, er personvernforordningens art. 6, 1. ledd bokstav c lovhjemmel. For det tilfellet at livsviktige interesser til den involverte personen eller en annen naturlig person gjør en behandling av personrelaterte data nødvendig, er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav d lovhjemmel. Når behandlingen er nødvendig for å ivareta vårt foretaks eller en annens berettigede interesse, og når den involvertes interesser, grunnrettigheter og grunnleggende friheter ikke veier tyngre enn førstnevnte interesse, er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f lovhjemmel for behandlingen.

1.6. Sletting av data og lagringstid

Den involverte personens personrelaterte data blir slettet eller sperret så snart formålet for lagringen bortfaller. En lagring kan dessuten skje når dette er fastlagt av europeiske eller nasjonale lovgivere i unionsrettslige forordninger, lover eller andre forskrifter som den ansvarshavende er undergitt. Data blir også sperret eller slettet når en sperrefrist som er foreskrevet av de nevnte normene utløper, hvis det ikke er nødvendig å lagre dataene videre for en avtaleslutning eller oppfyllelse av en avtale.

2. Nettsidens tilgjengelighet og oppsett av loggfiler

2.1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

Hver gang vår internettside blir hentet opp, registrerer vårt system automatisk data og opplysninger fra computersystemet på den datamaskinen som henter opp.

Følgende data blir da innsamlet:

1. Opplysninger om weblesertype og anvendt versjon

2. Brukerens operativsystem

3. Brukerens leverandør av internettjenester

4. Brukerens IP-adresse

5. Dato og klokkeslett for tilgangen

6. Nettsider som brukerens system kommer til vår internettside fra

7. Nettsider som hentes opp av brukerens system over vår nettside

Loggfilene inneholder IP-adresser og andre data som muliggjør tilordning av en bruker. Dette kan for eksempel være tilfelle når lenken til nettsiden som brukeren kommer til internettsiden fra, eller lenken til nettsiden som brukeren veksler til, inneholder personrelaterte data.

Disse data blir også lagret i loggfilene i vårt system. Dette gjelder ikke brukerens IP-adresser eller andre data som muliggjør en tilordning av brukerens data. Disse data blir ikke lagret sammen med brukerens andre personrelaterte data.

2.2. Lovhjemmel for databehandlingen

Lovhjemmel for forbigående lagring av data og loggfiler er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.

2.3. Databehandlingens formål

En forbigående lagring av IP-adressen i systemet er nødvendig for å muliggjøre levering av nettsiden til brukerens datamaskin. For dette må brukerens IP-adresse være lagret så lenge økten varer.

Lagringen i loggfiler skjer for å sikre nettsidens funksjonsevne. Dessuten tjener dataene til å optimere nettsiden og garantere at våre informasjonstekniske systemer er sikre. En evaluering av dataene for markedsføringsformål finner ikke sted i denne sammenhengen.

I disse formålene ligger også vår berettigede interesse av databehandlingen i henhold til personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.

2.4. Lagringens varighet

Data blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med å innsamle dem. Når det gjelder registrering av data for å stille nettsiden til rådighet, er dette tilfelle når den respektive økten er avsluttet.

Når data blir lagret i loggfiler, er dette tilfelle senest etter syv dager. Lagring som går ut over dette er mulig. I dette tilfellet blir brukerens IP-adresser slettet eller fremmedgjort, slik at det ikke lenger er mulig å tilordne den kunden som henter opp

2.5. Mulighet for innsigelser og fjerning

Registrering av data for å stille nettsiden til rådighet og lagring av data i loggfiler er tvingende nødvendig for driften av internettsiden. Innsigelser fra brukerens side er derfor ikke mulig.

3. Bruk av informasjonskapsler

3.1.1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen (analyse surfeadferd)

På vår nettside bruker vi informasjonskapsler som muliggjør en analyse av brukerens surfeadferd. Data kan overføres på denne måten:

1. Innlagte søkeord

2. Hvor ofte sider hentes opp

3. Bruk av nettsidefunksjoner

De av brukerens data som innsamles på denne måten, pseudonymiseres med tekniske foranstaltninger. Dermed er det ikke lenger mulig å tilordne data til den brukeren som henter opp. Disse data blir ikke lagret sammen med andre personrelaterte data for brukeren.

3.1.2. Beskrivelse og omfang av databehandlingen (handlekurvfunksjoner)

Noen informasjonskapsler blir værende i din datamaskin og gjør det mulig for oss å gjenkjenne din datamaskin når du besøker oss neste gang (varige informasjonskapsler). Våre partnere har ikke lov til å behandle eller bruke personrelaterte data over vår nettside ved hjelp av informasjonskapsler. De fleste weblesere aksepterer informasjonskapsler som standard. I sikkerhetsinnstillingene kan du tillate eller forby midlertidige og lagrede informasjonskapsler uavhengig av hverandre. Når du deaktiverer informasjonskapsler, er muligens noen funksjoner på vår nettside ikke tilgjengelige, noen nettsider blir muligens ikke vist riktig. Midlertidige informasjonskapsler må aksepteres for å kunne bruke vår handlekurv! De data som er lagret i våre informasjonskapsler blir ikke knyttet sammen med dine personlige data (navn, adresse osv.). Uten ditt uttrykkelige samtykke vil vi ikke knytte de data som er lagret i våre informasjonskapsler sammen med dine personlige data (navn, adresse osv.).

3.2. Datainnsamling ved bruk av Google Analytics

Vår nettside bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. Google Analytics bruker såkalte „Cookies“. Dette er tekstfiler som blir lagret i din computer og gjør det mulig å analysere din bruk av nettsiden. For eksempel registreres opplysninger om operativsystem, webleser, din IP-adresse, den nettsiden du nettopp har hentet opp (Referrer-URL) og dato og klokkeslett for besøket på vår nettside. De opplysningene om bruken av vår nettside som settes opp med denne tekstfilen, blir overført til en server for Google i USA og lagret der. Google bruker disse opplysningene til å evaluere din bruk av vår nettside, for å sette sammen rapporter for nettsideoperatørene om nettsideaktiviteten, og for å fremskaffe flere tjenesteytelser som er forbundet med nettsidebruken og internettbruken. Hvis det er foreskrevet ved lov eller så langt andre behandler disse data etter oppdrag fra Google, gir Google disse opplysningene også videre til andre. Denne bruken skjer anonymisert eller pseudonymisert. Flere opplysninger om dette finner du direkte hos Google Klikk her.

3.3. Lovhjemmel for databehandlingen

Lovhjemmel for behandlingen av personrelaterte data ved bruk av informasjonskapsler er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f

3.4. Databehandlingens formål

Bruken av informasjonskapsler for analyse skjer for å forbedre kvaliteten og innholdet på vår nettside. Med informasjonskapsler for analyse får vi vite hvordan nettsiden blir brukt, og kan dermed stadig optimere vårt tilbud. I disse formålene ligger også vår berettigede interesse i å behandle personrelaterte data i henhold til personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.

3.5. Lagringens varighet, mulighet for innsigelser og fjerning

Informasjonskapsler blir lagret på brukerens datamaskin og overført derfra til vår side. Dermed har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i din webleser kan du deaktivere eller innskrenke overføring av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan til enhver tid slettes. Dette kan skje automatisk. Når informasjonskapsler for vår nettside blir deaktivert, kan muligens ikke alle funksjonene på nettsiden brukes mer i fullt omfang. Overføring av flash cookies kan ikke forhindres med innstillinger i webleseren, men ved å endre innstillingen av Flash Player.

4. Nyhetsbrev

4.1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

På vår internettside er det mulig å abonnere på et gratis nyhetsbrev. Ved påmelding til nyhetsbrevet blir data fra inntastingsfeltet sendt til oss. Dessuten blir følgende data samlet inn ved påmeldingen:

1. IP-adresse til den datamaskinen som henter opp

2. Dato og klokkeslett for registreringen

Ved påmeldingsprosessen blir ditt samtykke til behandling av data innhentet, og det henvises til denne erklæringen om datavern.

Dataene blir utelukkende brukt til forsendelse av nyhetsbrevet.

Til forsendelse av vårt nyhetsbrev bruker vi listeleverandøren MailChimp. MailChimp er et tilbud fra The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 (“Rocket”). Rocket har den 22.07.2008 undertegnet den såkalte „Safe Harbor-avtalen“, som er en avtale om datavern mellom Den europeiske unionen og De forenede stater. De data som blir lagret ved registreringen blir formidlet til Rocket og lagret av Rocket. De data som blir lagt inn ved registreringen blir ikke formidlet til andre tredjeparter. Etter registreringen sender MailChimp en e-post til deg for å bekrefte påmeldingen. Dessuten tilbyr MailChimp forskjellige analysemuligheter om hvordan nyhetsbrevene som sendes blir åpnet og brukt, f.eks. hvor mange brukere det ble sendt en e-post til, om e-post ble avvist og om brukere har meldt seg av etter å ha mottatt en e-post. Disse analysene gjelder imidlertid kun grupper og blir ikke brukt av oss til individuell evaluering. Dessuten bruker MailChimp analyseverktøyet Google Analytics fra Google, Inc og knytter det eventuelt til nyhetsbrevene. Flere opplysninger om Google Analytics finnes i denne erklæringen om datavern under „Datainnsamling ved bruk av Google-Analytics”. Flere opplysninger om datavern hos MailChimp finnes under: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

4.2. Lovhjemmel for databehandlingen

Lovhjemmel for behandling av data etter brukerens påmelding til nyhetsbrevet er, når brukerens samtykke foreligger, personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a.

4.3. Databehandlingens formål

Innsamling av brukerens e-post-adresse tjener til levering av nyhetsbrevet.

Innsamling av andre personrelaterte data i forbindelse med påmeldingsprosessen tjener til å forhindre misbruk av tjenestene eller den anvendte e-post-adressen.

4.4. Lagringens varighet

Data blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med å innsamle dem. Brukerens e-post-adresse er dermed lagret så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt.

4.5. Mulighet for innsigelser og fjerning

Abonnementet på nyhetsbrevet kan til enhver tid sies opp av den respektive brukeren. For dette formålet finnes det en tilsvarende knapp på nettsiden under Nyhetsbrev.

5. Registrering

5.1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

På vår internettside gir vi brukerne mulighet for å registrere seg under angivelse av personrelaterte data. Dataene blir da lagt inn i et kryptert inntastingsfelt og deretter formidlet og lagret hos en tjenesteyter. Følgende data blir samlet inn i forbindelse med registreringen:

1. E-post

2. Passord

3. Tiltale, fornavn, etternavn

4. Adresse

På tidspunktet for registreringen blir dessuten følgende data lagret:

1. Brukerens IP-adresse

2. Dato og klokkeslett for registreringen

I forbindelse med registreringsprosessen blir det innhentet et samtykke fra brukeren til behandling av disse data.

5.2. Pålogging over Single Sign-on teknologi (Facebook, Google og Amazon)

Vi gir deg muligheten for pålogging til vår service med Single Sign-on teknologi. En ytterligere registrering er dermed ikke mulig. For pålogging blir du ført videre til den ønskede siden for tilbyderen av Single Sign-on teknologi, der du kan logge deg på med dine brukerdata. Dermed blir de profildata som du har lagt inn der knyttet sammen med vår tjeneste. Med tilknytningen mottar vi automatisk følgende opplysninger fra den respektive tilbyderen: Fornavn, etternavn, e-post-adresse, bruker-ID og kjønn.

Av disse data bruker vi utelukkende fornavn, etternavn, e-post-adresse, bruker-ID og kjønn. Disse opplysningene er tvingende nødvendige for slutning av avtalen, slik at vi kan identifisere deg.

Facebook-Connect

Flere opplysninger om Facebook Connect og innstillinger for privatsfæren finnes i Opplysninger om datavern og Bruksvilkår fra Facebook Inc.

Google Sign in

Flere opplysninger om Google Sign in og innstillinger for privatsfæren finnes i Opplysninger om datavern og Bruksvilkår fra Google Inc.

Amazon Sign-on

Flere opplysninger om Amazon Sign-on og innstillinger for privatsfæren finnes i Opplysninger om datavern fra Amazon EU S.à r.l.

5.3. Lovhjemmel for databehandlingen

Lovhjemmel for behandling av data er, når samtykke fra brukeren foreligger, personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a. Hvis registreringen tjener til oppfyllelse av en avtale, der avtalepart er brukeren, eller til gjennomføring av tiltak før avtaleslutning, er ytterligere lovhjemmel for databehandlingen personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav b.

5.4. Databehandlingens formål

En registrering av brukeren er nødvendig for å oppfylle en avtale med brukeren eller for å gjennomføre tiltak før avtaleslutning.

Registreringsdata brukes til avvikling av bestillinger i vår nettbutikk.

5.5. Lagringens varighet

Data blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med å innsamle dem. Under registreringen for oppfyllelse av avtalen eller gjennomføring av tiltak før avtaleslutning er dette tilfellet når data ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av avtalen. Også etter opphør av avtalen kan det være nødvendig å lagre avtalepartens personrelaterte data, for å etterkomme avtalemessige eller lovmessige forpliktelser.

5.6. Mulighet for innsigelser og fjerning

Som bruker kan du til enhver tid oppheve registreringen. De data som er lagret om deg kan endres til enhver tid. Tilbakekallelse pr. e-post eller post til:

Zoobio GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin

 

Faks: 030 208 478 250

E-post: [email protected]

 

Når dataene er nødvendige for å oppfylle en avtale eller for å gjennomføre tiltak før avtaleslutning, er det kun mulig å slette data tidligere når avtalemessige eller lovmessige forpliktelser ikke står imot dette.

6. Kontaktskjema og e-post-kontakt

6.1. Beskrivelse og omfang av databehandlingen

På vår internettside finnes det et kontaktskjema som kan brukes til å ta kontakt elektronisk. Når brukeren bruker denne muligheten, blir de data som legges inn i inntastingsfeltet formidlet og lagret hos oss. Disse data er:

1. Tittel

2. Navn

3. E-postadresse

4. Telefonnummer for tilbakeringing

5. Melding

På tidspunktet for forsendelse av meldingen blir dessuten følgende data lagret:

1. Brukerens IP-adresse

2. Dato og klokkeslett for registreringen

Under forsendelsesprosessen blir ditt samtykke til behandling av data innhentet, og det henvises til denne erklæringen om datavern. Det er også mulig å ta kontakt over den angitte e-post-adressen. I dette tilfellet blir brukerens personrelaterte data som formidles med e-posten lagret.

I denne sammenhengen blir ingen data sendt videre til andre. Dataene blir utelukkende brukt for behandling av konversasjonen.

Bruk av WhatsApp

På vårt nettsted brukes en WhatsApp-knapp (WhatsApp-share-button). Med denne knappen kan du over WhatsApp-share-button dele innhold fra vårt nettsted som personlig melding ved hjelp av din mobiltelefon. Når du bruker WhatsApp-knappen, får leverandøren av WhatsApp vite hvilket innhold som ble delt og at deleknappen på vår nettside ble brukt. Flere opplysninger finnes under: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

6.2. Lovhjemmel for databehandlingen

Lovhjemmel for behandling av data er, når samtykke fra brukeren foreligger, personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a.

Lovhjemmel for behandling av de data som blir formidlet i løpet av en forsendelse er personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f. Hvis e-post-kontakten er rettet mot slutning av en avtale, er ytterligere lovhjemmel for behandlingen personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav b.

6.3. Databehandlingens formål

Behandlingen av de personrelaterte data fra inntastingsfeltet brukes kun til behandling av henvendelsen. I tilfelle det tas kontakt over e-post, gjelder her også den nødvendige berettigede interessen i databehandlingen. De andre personrelaterte data som behandles under forsendelsesprosessen tjener til å forhindre misbruk og garantere at våre sikkerhetstekniske systemer er sikre.

6.4. Lagringens varighet

Data blir slettet så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet med å innsamle dem. For personrelaterte data fra inntastingsfeltet i kontaktskjemaet og de data som ble oversendt med e-post, er dette tilfelle når den respektive konversasjonen med brukeren er avsluttet. Konversasjonen er avsluttet når det fremgår av omstendighetene at det respektive saksforholdet er endelig avklart. De ytterligere personrelaterte data som innsamles under forsendelsesprosessen blir slettet senest etter en frist på syv dager.

6.5. Mulighet for innsigelser og fjerning

Brukeren kan til enhver tid tilbakekalle sitt samtykke til behandling av personrelaterte data. Når brukeren tar kontakt med oss over e-post, kan han til enhver tid motsi lagring av hans personrelaterte data. I et slikt tilfelle kan konversasjonen ikke fortsettes. Tilbakekallelse pr. e-post eller post til:

Zoobio GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin

 

Faks: 030 208 478 250

E-post: [email protected]

 

Alle personrelaterte data som ble lagret i løpet av en henvendelse, blir i dette tilfellet slettet.

7. Push-meldinger over Firebase Google

På vår nettside tilbyr vi gratistjenesten Push-meldinger. Med et museklikk på knappen „Tillate“ kan man abonnere på denne tjenesten. Du kan til enhver tid avslutte dette abonnementet i dine webleserinnstillinger.

8. Sosiale medier

8.1 Google+

Våre sider bruker funksjoner fra Google +1. Tilbyder er Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Registrering og videresendelse av opplysninger: Med Google +1-knappen kan du offentliggjøre informasjon over hele verden. Med Google +1-knappen får du og andre brukere personalisert innhold fra Google og våre partnere. Google lagrer både den informasjonen at du har klikket +1 for et innhold, og opplysninger om den siden som du har sett på ved å klikke på +1. Din +1 kan vises som henvisning sammen med ditt profilnavn og bilde i Google-tjenester, som for eksempel i søkeresultater eller i din Google-profil, eller på andre steder på nettsider og visninger på Internett. Google opptegner opplysninger om din +1-aktivitet, for å forbedre Google-tjenestene for deg og andre. For å kunne bruke Google +1-knappen, trenger du en offentlig Google-profil som er synlig over hele verden, og som må inneholde minst det navnet som er valgt for profilen. Dette navnet blir brukt i alle Google-tjenester. I mange tilfeller kan dette navnet også erstatte et annet navn, som du har brukt ved deling av innhold over din Google-konto. Identiteten på din Google-profil kan vises til brukere som kjenner til din e-post-adresse eller har andre opplysninger som identifiserer deg. Bruk av registrerte opplysninger: I tillegg til de bruksformål som er forklart ovenfor, blir de opplysninger som du har gjort tilgjengelig brukt i henhold til de gjeldende datavernbestemmelsene hos Google. Google offentliggjør sammenfattede statistikker over brukernes +1-aktiviteter, hhv. gir disse videre til brukere og partnere, som f.eks. utgivere, annonsører eller tilknyttede nettsider.

8.2 Facebook

På våre sider er det integrert plug-ins for det sosiale nettverket Facebook, tilbyder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Du kjenner igjen Facebook-plug-ins på Facebook-logoen eller «Like-knappen» («Like») på vår side. Du finner en oversikt over Facebook-plugins her: developers.facebook.com/docs/plugins/. Når du besøker våre sider, blir det over plug-in opprettet en direkte forbindelse mellom din nettleser og Facebook-serveren. Dermed får Facebook den informasjonen at du har besøkt vår side med din IP-adresse. Når du klikker på Facebook «Like-knappen» mens du er pålogget din Facebook-konto, kan du lenke innholdene på vår side med din Facebookprofil. Dermed kan Facebook tilordne besøket på vår side din brukerkonto. Vi viser til at vi som tilbyder av sidene ikke får noe kjennskap til innholdet i de overførte data og bruken av dem hos Facebook. Flere opplysninger om dette finnes i erklæringen om datavern fra Facebook under de-de.facebook.com/personvern.php Hvis du ikke vil at Facebook skal kunne tilordne besøket på våre sider din brukerkonto hos Facebook, skal du logge deg ut av din brukerkonto hos Facebook.

Kommunikasjon over Facebook Messenger Dette tilbudet bruker som ytterligere kommunikasjonsmedium Facebook Messenger fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Kommunikasjonens data og innhold blir behandlet over servere i USA. Facebook evaluerer dessuten metadata fra kommunikasjonen for reklameformål, innholdet i meldingene blir imidlertid ikke brukt. Flere opplysninger finnes i Retningslinjer om datavern fra Facebook.

Bruk av chatbot-tilbyderen Manychat Dette tilbudet bruker automatiseringer i Facebook Messenger med tilbyderverktøyet ManyChat: [email protected], 220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, manychat.com. Kommunikasjonens data og innhold blir behandlet over servere i USA og utvekslet med Facebook Messenger. Det finnes ingen innflytelse på databehandlingen hos ManyChat og Facebook.

8.3 Twitter

Funksjonene til tjenesten Twitter er integrert i våre sider. Disse funksjonene blir tilbudt av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved bruk av Twitter og funksjonen «Re-Tweet» blir de nettsidene som du har besøkt knyttet sammen med din Twitter-konto og gjort kjent for andre brukere. Dermed blir også data overført til Twitter. Vi viser til at vi som tilbyder av sidene ikke får noe kjennskap til innholdet i de overførte data og bruken av dem hos Twitter. Flere opplysninger om dette finnes i erklæringen om datavern fra Twitter under twitter.com/privacy. Dine innstillinger for datavern hos Twitter kan du endre i kontoinnstillingene under twitter.com/account/settings.

8.4 Instagram

Funksjonene til tjenesten Instagram er integrert i våre sider. Disse funksjonene blir tilbudt av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Når du er logget inn på din Instagramkonto, kan du lenke innholdet i våre sider sammen med din Instagramprofil ved å klikke på Instagramknappen. Dermed kan Instagram tilordne besøket på vår side din brukerkonto. Vi viser til at vi som tilbyder av sidene ikke får noe kjennskap til innholdet i de overførte data og bruken av dem hos Instagram. Flere opplysninger om dette finnes i erklæringen om datavern fra Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.5 Youtube

Ansvarshavende for behandlingen har integrert komponenter fra YouTube på denne internettsiden. YouTube er en videoportal på Internett, som gjør det mulig for utgivere av videoer å sette videoclips inn gratis, og for andre brukere å se, vurdere og kommentere dette. YouTube tillater offentliggjørelse av alle typer videoer, man kan derfor over denne internettportalen hente opp både komplette film- og fjernsynssendinger, samt musikkvideoer, trailere eller videoer som brukerne selv har laget. Leverandøren av YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskap av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Med hver opphenting av en enkeltside av denne internettsiden, som blir drevet av ansvarshavende for behandlingen og der en YouTube-komponent (YouTube-video) ble integrert, setter den respektive YouTube-komponenten nettleseren på det informasjonsteknologiske systemet hos vedkommende person automatisk til å laste ned en fremstilling av den tilsvarende YouTube-komponenten fra YouTube. Flere opplysninger om YouTube kan hentes opp under https://www.youtube.com/yt/about/de/. I forbindelse med denne tekniske prosessen får YouTube og Google kjennskap til hvilke konkrete sider av vår internettside som blir besøkt av vedkommende person. Hvis vedkommende person samtidig er logget inn hos YouTube, gjenkjenner YouTube med opphenting av en side som inneholder en YouTube-video, hvilken konkret side i vår internettside som vedkommende person besøker. Disse opplysningene blir samlet inn av YouTube og Google og tilordnet den respektive YouTube-kontoen til vedkommende person. Over YouTube-komponentene får YouTube og Google da alltid en opplysning om at vedkommende person har besøkt vår internettside, når vedkommende person på tidspunktet for opphentingen av vår internettside samtidig var logget inn hos YouTube; dette skjer uavhengig av om vedkommende person klikker på en YouTube-video eller ikke. Hvis vedkommende person ikke vil at disse opplysningene overføres til YouTube og Google, kan overføringen forhindres ved å logge seg ut av YouTube-kontoen før vår internettside hentes opp. De datavernbestemmelsene som YouTube har offentliggjort og som kan hentes opp under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, gir opplysninger om innsamling, behandling og bruk av personrelaterte data hos YouTube og Google.

9. Den involverte personens rettigheter

Følgende liste omfatter alle rettigheter som den involverte personen har i henhold til personvernforordningen. Det er ikke nødvendig å nevne rettigheter som ikke er relevante for egen nettside. For så vidt kan listen forkortes. Når personrelaterte data blir behandlet av deg, er du involvert person i betydning av personvernforordningen, og du har følgende rettigheter overfor ansvarshavende:

9.1. Rett til opplysninger

Du kan forlange en bekreftelse fra ansvarshavende om at personrelaterte data som angår deg, blir behandlet av oss. Hvis en slik behandling foreligger, kan du forlange at ansvarshavende underretter om følgende opplysninger:

1. De formål som de personrelaterte data behandles for;

2. De kategorier av personrelaterte data som blir behandlet;

3. Mottakere hhv. kategorier av mottakere som de personrelaterte data som angår deg ble fremlagt eller skal fremlegges for;

4. Planlagt varighet for lagring av de personrelaterte data som angår deg eller, hvis konkrete angivelser om dette ikke er mulig, kriterier for bestemmelse av lagringstiden;

5. Om det består en rett til rettelse eller sletting av de personrelaterte data som angår deg, en rett til innskrenkning av behandlingen ved ansvarshavende eller en rett til å motsette seg behandlingen;

6. Om det består rett til klage til en tilsynsmyndighet;

7. Alle tilgjengelige opplysninger om dataenes opprinnelse, når de personrelaterte data ikke ble innsamlet hos den involverte personen;

8. Om det består en automatisert avgjørelsesprosess inkludert profilering i henhold til personvernforordningens art. 22, 1. og 4. ledd og – i det minste i disse tilfellene – utsagnskraftige opplysninger om involvert logikk og rekkevidden og etterstrebede virkninger av en slik behandling for den involverte personen.

Du har rett til å få vite om de personrelaterte data som angår deg blir overført til et annet land eller en internasjonal organisasjon. I denne sammenheng kan du forlange å bli underrettet om egnede garantier iht. personvernforordningens art. 46 i sammenheng med overføringen.

9.2. Rett til rettelser

Overfor ansvarshavende har du rett til rettelse og/eller komplettering, i den utstrekning de personrelaterte data som angår deg er uriktige eller ufullstendige. Ansvarshavende må umiddelbart foreta rettelsene.

9.3. Rett til innskrenkning av behandlingen

Under følgende forutsetninger kan du forlange en innskrenkning av behandlingen av de personrelaterte data som angår deg:

​1.​Når du bestrider riktigheten av de personrelaterte data som angår deg for en tid som gjør det mulig for ansvarshavende å undersøke om de personrelaterte data er riktige;

2.​Behandlingen er urettmessig og du tilbakeviser slettingen av de personrelaterte data, og i stedet forlanger at bruken av de personrelaterte data innskrenkes;

​3.​Ansvarshavende ikke lenger trenger de personrelaterte data for en behandling, du imidlertid trenger disse data for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav, eller

4.​Når du har påanket behandlingen i henhold til personvernforordningens art. 21, 1. ledd og det ennå ikke er fastslått om ansvarshavendes berettigede grunner veier tyngre enn dine grunner.

Når behandlingen av de personrelaterte data som angår deg ble innskrenket, må disse data – bortsett fra lagring av dem – kun behandles med ditt samtykke eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav, eller til rettsvern for en annen naturlig eller juridisk person, eller på grunn av en viktig offentlig interesse i Unionen eller i et medlemsland. Hvis innskrenkningen av behandlingen skjedde etter ovennevnte forutsetninger, blir du underrettet av ansvarshavende før innskrenkningen blir opphevet.

9.4. Rett til sletting

9.4.1. Slettingsplikt

Du kan forlange av ansvarshavende at de personrelaterte data som angår deg omgående blir slettet, og ansvarshavende er forpliktet til å slette disse data omgående, når en av de følgende grunnene gjelder:

1.​De personrelaterte data som angår deg er ikke lenger nødvendige for de formål som de ble innsamlet eller på annen måte behandlet for.

​2.​Du tilbakekaller ditt samtykke som behandlingen i henhold til personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a eller art. 9, 2. ledd, bokstav a støttet seg på, og det mangler en annen lovhjemmel for behandlingen.

​3.​Du fremsetter innsigelse mot behandlingen iht. personvernforordningens art 21, 1. ledd, og det foreligger ingen prioriterte berettigede grunner til behandlingen, eller du fremsetter innsigelse mot behandlingen iht. personvernforordningens art. 21, 2. ledd.

4.​De personrelaterte data som angår deg ble urettmessig behandlet.

​​5.​Sletting av de personrelaterte data som angår deg er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse etter unionsretten eller retten i et medlemsland, som ansvarshavende er undergitt.

​6.​De personrelaterte data som angår deg ble innsamlet med hensyn til tilbudte tjenester fra informasjonsforetaket i henhold til personvernforordningens art. 8, 1. ledd.

9.4.2. Opplysninger til andre

Når ansvarshavende har offentliggjort de personrelaterte data som angår deg, og han iht. personvernforordningens art. 17, 1. ledd er forpliktet til å slette dem, skal han med hensyn til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader iverksette passende tiltak, også av teknisk art, for å underrette dem som har ansvaret for behandlingen av personrelaterte data, om at du som involvert person har forlangt sletting av alle lenker til disse personrelaterte data eller av kopier eller replikasjoner av disse personrelaterte data.

9.4.3. Unntak

Retten til sletting består ikke i den utstrekning behandlingen er nødvendig

1.​For utøvelsen av retten til fri meningsytring og informasjon;

​​2.​For å oppfylle en rettslig forpliktelse, som behandlingen krever etter retten i Unionen eller medlemslandene, som ansvarshavende er undergitt, eller for å ivareta en oppgave som er av offentlig interesse eller skjer i utøvelse av offentlig makt som ble overført til ansvarshavende;

​​3.​Av grunner av offentlig interesse på området for offentlig helse i henhold til personvernforordningens art. 9, 2. ledd, bokstav h og i, og art. 9, 3. ledd;

4.​For arkivformål, vitenskapelige eller historiske forskningsformål som ligger i offentlig interesse, eller for statistiske formål i henhold til personvernforordningens art. 89, 1. ledd, i den utstrekning den retten som er nevnt under avsnitt (3) sannsynligvis gjør realiseringen av målene med denne behandlingen umulig eller alvorlig påvirket, eller

​5.​For å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.

9.5. Rett til underrettelse

Når du har gjort retten til rettelse, sletting eller innskrenkning av behandlingen gjeldende overfor ansvarshavende, er denne forpliktet til å melde fra til alle mottakere som har mottatt de personrelaterte data som angår deg, om denne rettelsen eller slettingen av data eller innskrenkningen av behandlingen, hvis da ikke dette viser seg å være umulig eller er forbundet med en uforholdsmessig stor innsats. Overfor ansvarshavende har du rett til å bli underrettet om disse mottakerne.

9.6. Rett til dataoverførbarhet

Du har rett til å motta de personrelaterte data som angår deg og som du har stilt til rådighet for ansvarshavende, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Dessuten har du rett til å formidle disse data til en annen ansvarshavende uten hindring fra den ansvarshavende som de personrelaterte data ble stilt til rådighet for, hvis

​1.​Behandlingen beror på et samtykke iht. personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav a eller art. 9, 2. ledd, bokstav a eller på en avtale iht. personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav b og

​​2.​Behandlingen utføres ved hjelp av en automatisert prosess.

I utøvelse av denne retten har du dessuten rett til å utvirke at de personrelaterte data som angår deg blir formidlet direkte fra en ansvarshavende til en annen ansvarshavende, i den utstrekning dette er teknisk mulig. Andre personers friheter og rettigheter må ikke påvirkes av dette.

Retten til dataoverførbarhet gjelder ikke for en behandling av personrelaterte data som er nødvendige for å ivareta en oppgave som ligger i offentlig interesse eller skjer under utøvelse av offentlig makt som ble overført til ansvarshavende.

9.7. Rett til innsigelser

Av grunner som fremgår av din spesielle situasjon har du til enhver tid rett til å fremsette innsigelser mot behandlingen av personrelaterte data som angår deg, og som skjer på grunnlag av personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav e eller f; dette gjelder også for en profilering som er støttet på denne bestemmelsen. Ansvarshavende behandler ikke de personrelaterte data som angår deg mer, hvis han da ikke kan påvise tvingende verneverdige grunner for behandlingen, som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å gjøre rettslige krav gjeldende, utøve eller forsvare dem. Når de personrelaterte data som angår deg blir behandlet for å drive direkte reklame, har du til enhver tid rett til å fremsette innsigelser mot at de personrelaterte data som angår deg blir behandlet med en slik reklame som formål; dette gjelder også for profilering, i den utstrekning dette står i forbindelse med en slik direkte reklame. Hvis du motsier behandlingen for direkte reklame, blir de personrelaterte data som angår deg ikke lenger behandlet for disse formålene. I sammenheng med bruk av tjenester fra informasjonsforetaket, kan du – til tross for direktiv 2002/58/EF – utøve din rett til motsigelse i automatisert prosess, der tekniske spesifikasjoner blir brukt.

9.8. Rett til å tilbakekalle datavernrettslig erklæring om samtykke

Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle din datavernrettslige erklæring om samtykke. Tilbakekallelse av samtykke berører ikke rettmessigheten av den behandlingen som har skjedd på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallelsen.

9.9. Automatisert avgjørelse i enkelte tilfeller inklusive profilering

Du har rett til å ikke bli underkastet en avgjørelse som beror på en utelukkende automatisert behandling – inklusive profilering, som overfor deg har rettslig virkning eller påvirker deg sterkt negativt på lignende måte. Dette gjelder ikke når avgjørelsen

​1.​Er nødvendig for slutning eller oppfyllelse av en avtale mellom deg og ansvarshavende,

​2.​Er tillatt på grunn av rettsforskrifter fra Unionen eller medlemslandene, som ansvarshavende er undergitt, og disse rettsforskriftene inneholder passende tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter samt dine berettigede interesser, eller

3.​Skjer med ditt uttrykkelige samtykke.

midlertid må disse avgjørelsene ikke bero på spesielle kategorier av personrelaterte data i henhold til personvernforordningens art. 9, 1. ledd, hvis ikke personvernforordningens art. 9, 2. ledd, bokstav a eller g gjelder, og passende tiltak er truffet for å beskytte rettighetene og frihetene samt dine berettigede interesser.

Med hensyn til de tilfellene som er nevnt i 1. og 3, iverksetter ansvarshavende passende tiltak, for å ivareta dine rettigheter og friheter samt dine berettigede interesser, som minst omfatter retten til å utvirke at en person fra ansvarshavendes side griper inn, til å redegjøre for eget standpunkt og til å påanke avgjørelsen.

9.10. Rett til å anke til en tilsynsmyndighet

Uten hensyn til et annet forvaltningsrettslig eller rettslig rettsmiddel, har du rett til å anke til en tilsynsmyndighet, særlig i det medlemslandet der ditt oppholdssted, din arbeidsplass eller stedet for den formodete overtredelsen befinner seg, hvis du er av den mening at behandlingen av de personrelaterte data som angår deg bryter personvernforordningen.

Den tilsynsmyndigheten der anken innleveres, underretter den ankende part om ankens tilstand og resultat, inklusive muligheten for et rettsmiddel i henhold til personvernforordningens art. 78.

Sist redigert den: 23.05.2018 v1.0