AGB

Salgs-, leverings- og betalingsvilkår.

1. Tilbyder og avtalepartner

Din avtalepartner for alle bestillinger på vår nettside er
Zoobio GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
E-post: [email protected]
Web: www.zoobio.no
Daglig leder: Vitalij Kungel
MVA-id nr.: DE 305780777
Handelsregister: HRB 175197 B, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

2. Gyldighetsområde og avtalegjenstand

2.1 De følgende Alminnelige forretningsvilkår („Forretningsvilkår“) gjelder for registrering av konto og alle kjøp av varer som sluttkunden („du“) foretar over nettbutikken www.zoobio.no.

2.2 Disse forretningsvilkårene regulerer utelukkende avtaleforholdet mellom deg og oss. Dine forretningsvilkår blir selv ikke da en del av avtalen, når vi ikke uttrykkelig motsier at de innbefattes.

2.3 Disse Alminnelige forretningsvilkårene kan til enhver tid hentes opp, skrives ut og lastes ned under adressen https://www.zoobio.no/page/agb.

3. Registrering

3.1 For innkjøp i nettbutikken er registrering nødvendig. Dette kan skje i forbindelse med bestillingsprosessen, eller uavhengig av en bestilling. Etter utført registrering setter vi opp en konto for deg, der du selv kan forvalte dine kundedata, som for eksempel leveringsadresse.

3.2 Kun enkelte myndige fysiske personer med full rettslig handleevne (men ikke f.eks. familier eller ektepar), juridiske personer og personselskaper kan registrere seg. Denne forutsetningen gjelder også for gjennomføring av bestillinger. Når det foretas en registrering for et selskap som kunde, garanterer denne personen at han har rett til å representere selskapet.

3.3 Når du registrerer din konto, må du oppgi ditt navn, din faktura- og leveringsadresse, ditt telefonnummer og din e-post-adresse, og du må velge et passord (heretter „tilgangsdata“).

3.4 Over kontoregistrering avgir du et bindende tilbud om å inngå avtalen, ved at du sender det utfylte registreringsskjemaet. Før du til slutt sender registreringsskjemaet, vises et sammendrag av det du har lagt inn. Du kan korrigere inntastingsfeil ved å gå tilbake i nettleseren og endre de respektive innføringene.

3.5 Etter fullstendig registrering sender vi en velkomst-e-post. Når du mottar denne e-posten er kontoregistreringen fullført.

3.6 Du er overfor oss ansvarlig for at de opplysningene du har gitt under registreringen er sanne og fullstendige. Hvis du gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, har vi rett til å si opp og slette din konto uten å overholde noen frist. Du forplikter deg til uoppfordret og umiddelbart å gi melding til oss om alle fremtidige endringer av de data du har oppgitt i forbindelse med registreringen.

3.7 Kontoen kan sies opp i henhold til bestemmelsene i nummer 12. Dine personrelaterte data blir da straks slettet, i den utstrekning vi ikke etter forskriftene har lov til eller må lagre dem videre. Nærmere opplysninger fremgår av vår erklæring om datavern.

3.8 Under ingen omstendigheter har du rett til å gi dine tilgangsdata, særlig ditt tilgangs-passord, videre til andre. Hvis andre likevel skulle få tilgang til din konto, eller hvis du har andre holdepunkter for misbruk av kontoen din, må du omgående gi oss melding om dette, og endre dine tilgangsdata.

3.9Det eksisterer ikke noe krav på registrering og deltagelse i nettbutikken. Du har ikke rett til å registrere deg flere ganger på zoobio.no

4. Inngåelse av kjøpsavtale

4.1 En avtale om kjøp av et produkt inngås på denne måten:
4.1.1 For å innlede bestillingsprosessen, må du først legge den ønskede varen i varekurven ved å klikke på den respektive knappen.
4.1.2 Før bestillingen av innholdet i varekurven blir endelig sendt, blir hele innholdet i bestillingen vist en gang til. Du kan da også endre bestillingen en gang til. Etter at avtalen er inngått, blir dine bestillinger lagret hos oss, de kan imidlertid ikke hentes opp igjen etter at bestillingsprosessen er avsluttet. Du skal derfor kontrollere bestillingen om¬hyggelig før du klikker på knappen „Kjøp nå“.
4.1.3 Ved betalingsmåter som ikke er forbundet med en umiddelbar betaling fra deg, avgir du et bindende tilbud om inngåelse av en kjøpsavtale ved å klikke på knappen „Kjøp nå“ i visningen av varekurven. Det at produktene er satt inn i nettbutikken, er ennå ikke et bindende tilbud om å inngå en avtale. Vi bekrefter mottakelsen av bestillingen per e-post. Ved bekreftelsen over e-post dreier det seg ennå ikke om aksept av ditt tilbud. Kjøpsavtalen kommer i stand først med forsendelsesbekreftelsen. For det tilfellet at du betaler bestillingen med en SEPA-overføring av kjøpsprisen til vår bankkonto (betalings¬måte „Forskuddsbetaling“), gjelder ikke forsendelsesbekreftelsen, men en erklært ordre¬bekreftelse som vi likeledes sendte med e-post på forhånd, som vår aksepterklæring.
4.1.4 Ved betalingsmåter som er forbundet med en umiddelbar betaling fra deg (som f.eks. PayPal, sofortueberweisung.de osv.) består vårt tilbud allerede ved at produktene settes inn på zoobio.no. Du aksepterer dette tilbudet om inngåelse av en kjøpsavtale ved å klikke på knappen „Kjøp nå“ i visningen av varekurven.

4.2 Du kan skrive ut dine bestillingsdata umiddelbart etter at du har sendt bestillingen. Hvis du vil se dine bestillinger på nytt, ta kontakt med oss over e-post eller telefon. Vi sender deg gjerne en kopi av data for din bestilling.

4.3 En bestilling kan endres før den har forlatt vårt lager eller ble overlevert til en speditør (altså før den fikk et forsendelsesnummer og oversendelse av forsendelsesbekreftelsen med e-post). Dine lovbestemte garantirettigheter og angrerett berøres ikke av dette.

4.4 Vi forbeholder retten til å heve avtalen når varen, uten at vi utviser culpøs adferd, ikke kan leveres av en omhyggelig valgt og pålitelig underleverandør (forbehold om egen levering). I et slikt tilfelle forplikter vi oss til å underrette deg omgående om at varen ikke er tilgjengelig, og ev. å omgående refundere betalinger som allerede har skjedd.

5. Forsendelse og levering

5.1 Du betaler kostnadene for forsendelsen. Bindende forsendelseskostnader vises i oversikten over bestillingen før den blir avgitt. Leveringstiden fremgår av den respektive produktbeskrivelsen og gjelder fra betalingsinngang. Leveringstiden kan være undergitt vanlige variasjoner i postleveringen og kan forsinkes på grunn av force majeure og andre hendelser som ligger utenfor vårt innflytelsesområde og våre medhjelpere.

På lager
Leveringstiden er 1-2 arbeidsdager.

Ferdig til forsendelse på 2-3 dager
Leveringstiden er 3-4 arbeidsdager.

Ferdig til forsendelse på 3-5 dager
Leveringstiden er 4-6 arbeidsdager.

6. Risikoovergang, transportrisiko

Risikoen for tingens tilfeldige undergang og tilfeldige forringelse går over på deg ved forsendelse av tingen, når tingen blir overlevert til den personen som utfører transporten hhv. når varen har forlatt vårt lager for forsendelse. Utslagsgivende er det som skjer først.

7. Mottak av varen / transportskader

7.1 For forsendelse av din bestilling bruker vi blant annet pakketjenester. Hvis en vare-leveranse skulle være skadet ved mottaket, ber vi deg om følgende: Hvis mulig, reklamer den skadede varen umiddelbart overfor pakketjenestens ansatte, og dokumenter størrelse og omfang på skaden. Dine garantirettigheter blir ikke innskrenket eller berørt av dette.

7.2 Du kan nekte å motta en skadet vare. Hvis det blir levert en skadet vare, ta kontakt med oss over telefon, e-post eller personlig ved de tidligere nevnte adressene. Dermed hjelper du oss med å fremsette våre krav mot pakketjenesten, og samtidig med å forbedre vår service overfor deg.

8. Priser og betalingsmåter

8.1 Vi tilbyr forskjellige måter for betaling av den kjøpte varen. De konkrete betalingsmåtene finner du på den respektive produktsiden.

8.2 Alle priser i vår nettbutikk er oppgitt i EUR og er inklusive lovbestemt merverdiavgift. Alle priser gjelder fra lager inklusive emballasje og med tillegg av alle kostnader som oppstår for forsendelse og ev. oppkrav.

8.3 Vareprisen gjelder på tidspunktet for bestilling og er oppført i ordrebekreftelsen, som du mottar per e-post straks etter bestillingen. Hvis det lagres varer i varekurven, oppdateres deres totalpris til aktuell dagspris under bestillingsprosessen.

8.4 Ved kjøpsavtaler mellom deg og oss forfaller totalbeløpet inkl. forsendelseskostnader straks til betaling.

8.5 For betaling med faktura gjelder:
I samarbeid med Klarna tilbyr vi kjøp med faktura som betalingsmulighet. Ved en betaling med Klarna må du aldri oppgi dine kontodata, du betaler ikke før du har mottatt varen. Levering er ikke mulig til en adresse som avviker fra fakturaadressen. Vi ber om forståelse for dette.
Ved kjøp med faktura med Klarna får du alltid først varen, og du har alltid en betalingsfrist på 14 dager. Flere opplysninger og Klarnas fullstendige forretningsvilkår for kjøp med faktura finner du her.

Henvisning om datavern Klarna

Klarna undersøker og vurderer forbrukerens dataopplysninger og utveksler ved berettigede omstendigheter data med andre foretak og kredittopplysningsbyråer (kontroll av kredittverdighet). Hvis forbrukerens kredittverdighet ikke er garantert, kan Klarna AB nekte kunden Klarnas betalingsmåter, og de må henvise til andre betalings-muligheter. Dine personopplysninger blir behandlet i overensstemmelse med loven om personvern, og de blir ikke gitt videre til andre for konkurranseformål. Her får du vite mer om Klarnas datavernbestemmelser.

8.6 Vær oppmerksom på at for en sikker betaling kan det spørres etter nødvendige legitimasjonspapirer, opplysninger om din konto / ditt kredittkort og avstemming av leveringsadressen. Dette tjener utelukkende din sikkerhet, disse data blir ledet over en sikker forbindelse, og de blir ikke gitt videre til andre. Behandlingstiden for en bestilling kan i dette tilfellet forlenges. Hvis de opplysningene det bes om ikke blir gitt, blir ordren kansellert og kostnadene blir refundert på det samme betalingsmiddelet som du har valgt for din bestilling. I et slikt tilfelle blir varen ikke sendt, og det tilbudet du har gitt, gjelder som avvist.

9. Forsinkelse/tilbakeholdsrett

9.1 Hvis du befinner deg i mora med betalingen, forbeholder vi oss å beregne purrings-gebyrer for nødvendige purringer, hvis du ikke påviser at vi overhodet ikke har hatt kostnader for purringene, eller at de er vesentlig lavere enn de purringsgebyrene som blir gjort gjeldende. Purringsgebyrene beløper seg til EUR 2,50 pr. purring. I den utstrek¬ning purringen ikke er unnværlig iht. tysk sivillovbok (BGB) § 286, 2. ledd, oppstår det ingen kostnader for deg for den første purringen.

9.2 Ved forsinket betaling er vi dessuten berettiget til å forlange renter på fem (5) prosent-poeng over den respektive styringsrenten fra forbrukere, og på ni (9) prosentpoeng over styringsrenten fra foretak.

9.3 At det gjøres krav på purringsgebyrer og/eller renter utelukker ikke at ytterligere krav pga. forsinkelsesskader blir gjort gjeldende.

9.4 Du kan kun motregne eller gjøre en tilbakeholdsrett gjeldende mot krav som tilkommer oss, når ditt motkrav er ubestridt, det foreligger en rettskraftig avgjørelse, eller motkravet står i et synallagmatisk forhold til det respektive kravet.

10. Eiendomsforbehold

10.1 For å sikre vårt krav på kjøpsprisen, forbeholder vi oss eiendomsretten til alle leverte gjenstander frem til kjøpsprisen er fullstendig betalt.

10.2 Du er forpliktet til å behandle de varene som står under eiendomsforbehold varsomt.

10.3 De varene som står under eiendomsforbehold må ikke pantsettes eller overdras til andre som sikkerhet. Du er forpliktet til å gi oss omgående melding om når og i hvilken utstrek¬ning det skjer handlinger fra andre personer som gjelder den varen som tilhører oss.

10.4 Hvis du er foretakseier, gjelder i tillegg følgende:
10.4.1 Vi forbeholder oss eiendomsretten til alle leverte gjenstander inntil alle våre nåværende og fremtidige fordringer fra kjøpsavtalen og fra et løpende forretningsforhold med deg (sikrede fordringer) er fullstendig oppgjort.
10.4.2 I den utstrekning sikkerhetenes realiserbare verdi overstiger de sikrede fordringene med mer enn 10 %, er vi forpliktet til å frigi sikkerhetene når du forlanger det. Vi velger de sikkerhetene som skal frigis.
10.4.3 Hvis du bearbeider eller omdanner den leverte varen, skjer dette alltid for oss. Hvis den leverte varen blir bearbeidet med andre gjenstander som ikke tilhører oss, erverver vi medeiendomsrett til den nye tingen i forholdet mellom verdien på den leverte varen (fakturaens sluttbeløp inkl. MVA) og de bearbeidede gjenstandene på tidspunktet for bearbeidingen. For den tingen som oppstår ved bearbeidingen, gjelder for øvrig det samme som for den varen som ble levert under forbehold.
10.4.4 Hvis den leverte varen blir uatskillelig blandet med andre gjenstander som ikke tilhører oss, erverver vi medeiendomsrett til den nye tingen i forholdet mellom verdien på den leverte varen (fakturaens sluttbeløp inkl. MVA) og de andre blandede gjenstandene på tidspunktet for blandingen. Hvis blandingen skjer på den måten at din ting skal anses som den vesentlige, gjelder det som avtalt at du overfører eiendomsrett etter andeler. Den eneretten eller medeiendomsretten som oppstår, skal du forvare for oss.

11. Løpetid, sperring og oppsigelse av kontoen

11.1 Avtalen om registrering av konto sluttes for ubestemt tid.

11.2 Du kan til enhver tid si opp avtalen om registrering av konto uten å overholde en frist.

11.3 Vi kan si opp avtalen om registrering av konto på ordinært grunnlag med en frist på to uker.

11.4 Retten til oppsigelse uten varsel av viktig grunn forblir uberørt. Særlig kan vi si opp avtalen om registrering av konto uten varsel, når:
- Du ved registreringen gir uriktige eller ufullstendige opplysninger,
- Du bryter andre avtalemessige plikter gjentatte ganger og ikke unnlater pliktforsømmelsen etter vår oppfordring.

11.5 I den utstrekning vi har sagt opp avtalen, har du ikke krav på at det opprettes en ny konto, heller ikke under et annet navn eller en annen betegnelse.

11.6 Hver oppsigelse må være skriftlig. Oppsigelse per e-post ivaretar skriftlig form.

12. Garanti

12.1 For dine rettigheter ved materielle og rettslige mangler, gjelder lovens bestemmelser, hvis ikke noe annet er bestemt.

12.2 Overfor forbrukere foreldes garantirettighetene for nye ting etter to år, for brukte ting etter ett år fra risikoovergang.

12.3 I tilfelle garanti er du etter ditt valg berettiget til å gjøre retten til utbedring av mangelen eller til levering av mangelfri vare (senere oppfyllelse) gjeldende. Hvis den valgte måten for senere oppfyllelse er forbundet med uforholdsmessig høye kostnader, er kravet begrenset til den respektive gjenværende måten for senere oppfyllelse. Vi vil ev. henvise til dette.

12.4 Overfor foretakseiere som kjøpere er ansvar for feil utelukket for brukte ting. Dette gjelder ikke for grov uaktsomhet eller forsett. For nye ting foreldes garantirettighetene etter et halvt år fra risikoovergang.

12.5 Kun for å klarlegge gjør vi oppmerksom på at følgende omstendigheter ikke begrunner noen feil, når de er årsaken for feilmønsteret:
- Naturlig slitasje,
- Ukyndig bruk,
- Manglende eller feil stell av varen,
- Uegnet eller ukyndig bruk,
- Feilaktig montering, særlig når den bestilte delen tydelig ikke passer,
- Henvisninger om bruk blir ikke fulgt,
- Feilaktig behandling.

13. Produsentgaranti

Hvis det finnes en spesiell produsentgaranti, som du kan kreve i tillegg til garantien, fremgår dette av den respektive produktbeskrivelsen. Denne garantien gjelder kun for det respektive produktet, og dine krav retter seg etter de respektive garantivilkårene fra produsenten, og disse kravene består utelukkende overfor ham.

14. Selgerens ansvar for skadeserstatning

14.1 Vi er ubegrenset ansvarlige for forsett og grov uaktsomhet, og for skader som følger fra krenkelse av liv, legeme eller helse.

14.2 I tilfelle lett uaktsomhet er vi ansvarlige ved forsømmelse av en vesentlig avtaleplikt. En vesentlig avtaleplikt i betydning av dette punktet er en plikt som når den oppfylles, gjør at avtalen overhodet kan gjennomføres, og som avtalepartneren derfor normalt kan stole på blir oppfylt.

14.3 I tilfelle punkt 14.2 er vi ikke ansvarlige for manglende økonomisk suksess, tapt fortjeneste og indirekte skader.

14.4 Ansvaret i henhold til ovenstående punkt 14.2 er begrenset til skader som var typiske og forutsigbare på tidspunktet da avtalen ble sluttet.

14.5 Ansvarsbegrensningene gjelder tilsvarende til fordel for våre medarbeidere, oppdrags-takere og medhjelpere.

14.6 Et eventuelt ansvar for garantier som gis av oss og for krav på grunn av produktansvars¬loven forblir uberørt.

14.7 For øvrig er et ansvar fra vår side utelukket.

15. Bilegge en strid på nett: Informasjon iht. art. 14, 1. ledd i forordning 2013/524/EU forbrukermegling

For bilegging av strid på nett stiller Europakommisjonen en plattform til rådighet, som er å finne under http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Vårt foretak er prinsipielt ikke villig og ikke forpliktet til å delta i en prosess for å bilegge en strid for et organ for forbruker¬megling.

16. Forbrukermegling: Informasjon iht. § 36 VSBG (tysk lov om alternativ bilegging av strid i forbrukersaker)

16.1 Vi deltar ikke i en prosess for å bilegge en strid for et organ for forbrukermegling. Likevel krever lovens bestemmelser at vi henviser til et organ for forbrukermegling:

16.2 Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Telefon: 07851 / 795 79 40, Faks: 07851 / 795 79 41, E-post: [email protected], Internett: www.verbraucher-schlichter.de .

17. Sluttbestemmelser

17.1 For denne avtalen er retten i Forbundsrepublikken Tyskland å anvende, UN-kjøpsrett er utelukket. For forbrukere gjelder dette ikke med hensyn til slike bestemmelser som etter den retten som uten denne klausulen ville være å anvende (altså som regel i det landet der forbrukeren har sin hovedbopel), er ufravikelige og som det ikke kan avvikes fra med en avtale.

17.2 Ufravikelig verneting for tvister fra eller i sammenheng med denne avtalen er Berlin, forutsatt at avtalepartene er kjøpmenn eller at du ikke har et alminnelig verneting i Tyskland eller i et annet EU-medlemsland, eller du har flyttet din faste bopel til utlandet etter at disse bruksvilkårene ble gyldige, eller bopel eller vanlig oppholdssted ikke er kjent på tidspunktet da søksmålet ble reist.

17.3 Vi er berettiget til, med virkning for fremtiden, å endre eller tilpasse disse vilkårene under avtalens løpetid, når dette er nødvendig av en tvingende grunn, som for eksempel lovendringer eller rettspraksis. Før de trer i kraft som planlagt, skal vi sende deg de endrede vilkårene og henvise spesielt til nye regler og dato for ikrafttredelse. Samtidig gir vi deg en rimelig, minst fire (4) ukers frist til å erklære om du aksepterer de endrede bruksvilkårene for videre bruk av ytelser. Hvis det ikke avgis noen erklæring innen denne fristen, som begynner å løpe når meldingen er mottatt i tekstform, gjelder de endrede vilkårene som avtalt. Når fristen begynner, skal vi henvise spesielt til denne rettslige følgen, dvs. retten til innsigelser, fristen for innsigelser og betydningen av taushet. Denne endringsmekanismen gjelder ikke for endringer i partenes avtalemessige hovedplikter.

17.4 Hvis enkelte bestemmelser er rettslig ugyldige, berører dette ikke at de øvrige klausulene er bindende.

17.5 Avtalens språk er tysk.

Berlin, 25. mai 2018

Følg Zoobio
 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Facebook

BIO - de - oko - 006 de - oko - 006

Kundeservice
Om Zoobio
Sikkert kjøp
 • Rask levering
 • Kundebeskyttelse
 • Data beskyttelse
 • Sikker betaling med SSL-kryptering
 • Best priser
Sikker betaling
 • VISA
 • Mastercard
 • PayPal